Bij la Coquerie realiseren wij ons dat we onderdeel uitmaken van onze maatschappij.

Hierin zijn wij economisch gedreven om een werkplek te geven aan vele mensen en winst te maken voor ons en onze klanten  aan de ene kant.
Aan de andere kant willen wij door de relaties die wij aangaan en door de keuze voor bepaalde toeleveranciers een stuwende kracht zijn in het blijven vernieuwen en verbeteren van onze omgeving.

Binnen la Coquerie is een deel van de werkplekken beschikbaar voor mensen waar we met meer aandacht voor hun eigenheid een werkplek inrichten. Vroeger heette dit een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat die afstand voor de ondernemers gold die geen passende werkplek konden creëren.
Voor een deel van het dagelijkse werk van het labelen van de sleeves voor de producten zijn we een relatie aangegaan met Elver, een lokaal activiteitencentrum.

Een deel van onze grondstoffen betrekken we lokaal. Bijvoorbeeld bij Zuivelboerderij Groenhouten.